میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
صالحی پور علی معماری 95
شهامفر هادی نرم افزار 45
ماهان مهدی معماری 07
اورجعلی زاده فرحناز حسابداری 69
علیزاده سحر معماری 35
پوراسماعیل آرش معماری 46
صرافی نیک علی معماری 05
هدفی فرزانه معماری 42
پورکریم محمد حسابداری 35
مست چمن ناصر حسابداری 12
اسدیان اصغر حسابداری 00
نونهال نهر علی اکبر حسابداری 00
جباری اصل صمد حسابداری 1920
زارعی قاسم حسابداری- مدریت 00
پورکریم یعقوب حسابداری 00
حاج علیزاده جواد برنامه ریزی 22
شکیبائی کیارش سیستم های نرم افزاری 55
جعفری نویمی پور نیما کامپیوتر 50
نویدی عباس پور ابراهیم حسابداری 00
لیوارجانی پروین دخت جغرافیا و برنامه ریزی شهری 00
حسینعلی پور علی مهندسی کامپیوتر 55
کشاورزیان راضیه مهندسی برق 15
احمدزاده حسن جغرافیا 15
پولادی جابر برق 00
نادری زرنقی رویا برق -الکترونیک قدرت 35